Pružamo instalacijsku uslugu za PACS rješenja te CVIS (Kliničko izvješćivanje) koji će vam omogućiti da poboljšate kvalitetu skrbi svojih pacijenata.
Stay connected with us: