Activity Report nudi platformu za detaljnu analizu Vaših zahvata. Activity Report omogućuje izgradnju unaprijed definiranih upitia (eng. SQL Query) na Vašoj kliničkoj kardiološkoj bazi podataka kroz „user friendly“ sučelje. SQL vještine nisu potrebne za izdvajanje potrebnih informacija iz baze podataka.

Alat za analizu zahvata može se koristiti na sljedeći  način (za sve odijele koje zahvaća CardioReport):

  • Prikaz aktivnost odjela za Aritmologiju: Broj Ablacija, PaceMakera, kontrola za PM, indikacija, popis prisutnih doktora i tehničara,
  • Prikaz aktivnost odjela za Kat. Lab.: Ukupan broj zahvata po kategorijama (angiogram, angioplastika, s balonom, s stentom itd.)
  • Prikaz aktivnost odjela za Ehokardiologiju: Broj stenoza, regurgetacija, hipertrofija, efuzija, kinezija, diletacija itd.
  • Rezultati se mogu spremiti kao .xls ili .csv datoteke te grafički prikazi.

Preuzmite PDF dokument ovdje.

Loading...

Pretraži

Pohvalnica

"Moja suradnja s Juricom već se proteže više od 5 godina. Jurica se dokazao kao stručan inženjer. RIS, Pacs, CVIS, HL7, Mirth. Također se dokazao kao kreativac u pokušaju pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Mislim da je Jurica jedan od mojih najboljih kolega jer njegova bogata sposobnost kombinira se s pozitivnim, opuštenim stavom, čak i u stresnim situacijama.

I možete ga odvesti do kupaca. Hvala J za svu suradnju. Neka to traje dugo dugo..."

Rik Maene - Linkedin

Medireport Video