CardioReport nudi globalnu platformu za upravljanje podacima u Odjelu za ehokardiografiju. Platforma je dizajnirana s naglaskom na brzo prikupljanje podataka, analizu podataka i proizvodnju kliničkog nalaza.

Tipični postupak ehokardiografije započinje demografskim podacima pacijenta koji se automatski prenosi iz Bolničkog Informacijskog Sustava (BIS-a) u CardioReport. Zatim slijedi narudžba zahvata koja se može digitalno zatražiti preko BIS-a (s automatskim prijenosom podataka o postupku u CardioReport-u) ili direktno u CardioReport-u.

Odjel u svakom trenutku ima potpuni pregled naručenih zahvata unutar CardioReport-a. Radna lista se automatski ažurira na modalitetu putem DICOM Radne Liste. CardioReport Scheduler prikazuje Odjelu status svih zahvata. Po završetku postupka na eho modalitetu ehokardiografska mjerila se automatski prenose u CardioReport putem DICOM SR standarda.

Nakon Ultrazvuka, Kardiolog pregleda slike, provjeri izvršena mjerenja te se „jednim gumbom“ klinički nalaz automatski proizvede. Nalaz se distribuira putem HL7 integracije sa BIS-om.

Preuzmite PDF dokument ovdje.

Loading...

Pretraži

Pohvalnica

"Moja suradnja s Juricom već se proteže više od 5 godina. Jurica se dokazao kao stručan inženjer. RIS, Pacs, CVIS, HL7, Mirth. Također se dokazao kao kreativac u pokušaju pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Mislim da je Jurica jedan od mojih najboljih kolega jer njegova bogata sposobnost kombinira se s pozitivnim, opuštenim stavom, čak i u stresnim situacijama.

I možete ga odvesti do kupaca. Hvala J za svu suradnju. Neka to traje dugo dugo..."

Rik Maene - Linkedin

Medireport Video