Pružamo instalacijsku uslugu za PACS rješenja (Digitalna dijagnostika) te CVIS (Kliničko izvješćivanje) koji će vam omogućiti da poboljšate kvalitetu skrbi svojih pacijenata.

Imamo 8 godina iskustva u implementaciji AGFA i Medireport proizvoda. Instalacije uključuju ...

 • AGFA Enterprise Imaging
 • AGFA PACS
 • AGFA IMPAX Heartstation
 • AGFA Connectivity Manager
 • Medireport Cardioreport Suite
 • DATAMED

Gore navedeni sustavi instaliraju se pomoću Oracle baze podataka ili SQL Server baze podataka na Windows platformi koja može biti na VMWare platformi ili fizičkom poslužitelju.

ŠTO JE PACS?

Sustav za pohranu digitalnih slika i komunikaciju (eng. Picture Archiving and Communication System). PACS omogućuje pohranu, pregled i distribuciju digitalnih snimaka (digitalna dijagnostika). PACS sustavi obrađuju slike različitih modaliteta, uključujući ultrazvuk (US), magnetsku rezonancu (MR), nuklearne medicine (NM), pozitronovu emisijsku tomografiju (PET), kompjutorsku tomografiju (CT), mamografiju (MG), digitalnu radiografiju (DR) itd.

PACS komunicira sa bolničkim informacijskim sustavima (BIS), radiološkim informacijskim sustavima (RIS) putem HL7 (eng. Health level 7) tehnologijom, te koristi DICOM tehnologiju za komunikaciju sa modalitetima.

Karakteristike PACS sustava u bolnici.

 1. BIS(eng. HIS) / RIS
 2. Modalitet
 3. Middleware / gateway
 4. PACS Pohrana
 5. Radna Stanica

karakteristike pacsa

* Osnovne karekteristike koje će se razlikovati od bolnice do bolnice i proizvođača do proizvođača.

Pretraži

Pohvalnica

"Moja suradnja s Juricom već se proteže više od 5 godina. Jurica se dokazao kao stručan inženjer. RIS, Pacs, CVIS, HL7, Mirth. Također se dokazao kao kreativac u pokušaju pronalaženja odgovarajućeg rješenja.

Mislim da je Jurica jedan od mojih najboljih kolega jer njegova bogata sposobnost kombinira se s pozitivnim, opuštenim stavom, čak i u stresnim situacijama.

I možete ga odvesti do kupaca. Hvala J za svu suradnju. Neka to traje dugo dugo..."

Rik Maene - Linkedin